Kennisbank

Aanmelden op Oscar Romero

Wil je graag bij ons op school komen? Leuk! Dan is deze pagina voor je ouder(s)/verzorger(s). Jullie lezen hier hoe je je kunt aanmelden en welk toelatingsbeleid wij hanteren.

Aanmelden brugklas

Wilt u uw kind aanmelden voor schooljaar 2023-2024, dan kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen of wilt u uw kind nog aanmelden voor het lopende schooljaar, dan kunt u contact opnemen met onze locatie. 

U kunt dit formulier:
(Uitprinten en) met de hand invullen en ondertekenen, óf digitaal invullen (pdf), daarna uitprinten en ondertekenen.

Per post opsturen naar:
Tabor College Oscar Romero, Bouwsteen 1, 1625 PD Hoorn

Persoonlijk afgeven op school:
Bouwsteen 1, 1625 PD Hoorn

Verzenden via e-mail:
Het ingevulde en ondertekende formulier inscannen (geen foto!) en mailen naar: oscar-romero@tabor.nl

Onze contactgegevens: 
Bouwsteen 1
1625 PD Hoorn
(0229) 285685
oscar-romero@tabor.nl  

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger

Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u contact opnemen met onze locatie. Wij helpen u graag verder. Gebruik s.v.p. niet bovenstaand aanmeldingsformulier van de brugklas. Na contact krijgt u een apart aanmeldingsformulier.

Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)

In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Infomagazine

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?