Kennisbank

Extra ondersteuning

We streven ernaar dat elke leerling een zo prettig mogelijke schooltijd op Oscar Romero beleeft en natuurlijk ook een diploma haalt. Iedere leerling wordt daarin begeleid door een mentor en het docententeam. Het kan echter zijn dat je meer ondersteuning nodig hebt. Wij bieden dan verschillende vormen van extra ondersteuning aan.

Video afspelen

Begeleiding anderstaligen (NT2)

Leerlingen die korter dan zes jaar in Nederland zijn, krijgen extra taalonderwijs. Hiervoor gebruiken we het programma Numo. Daarnaast kan je begeleiding krijgen op het gebied van begrijpend lezen en het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.

Faalangsttraining

Het kan zijn dat je last hebt van faalangst. Op Oscar Romero geven wij daarom faalangstreductie-training. Deze training is gebaseerd op rationele technieken (het beïnvloeden van je gedachten), ontspanningstechnieken en simulatie-oefeningen. Denk je dat je deze training wil volgen? Meld dit dan bij je mentor.

Ondersteuning bij dyslexie

Op Oscar Romero hebben we dyslexiecoaches. Ben je dyslectisch? Dan bespreken ze met jou welke hulp er mogelijk is en van welke faciliteiten je gebruik mag maken (bijvoorbeeld extra tijd, aangepaste normering, ingesproken leerboeken, toets-laptop, enz.).

De dyslexiecoaches zijn er voor de leerlingen en helpen je graag om je middelbare schooltijd van brugklas tot eindexamen goed af te ronden.

Ondersteuning bij dyscalculie

Ook als je dyscalculi hebt kan je daarbij hulp krijgen. Denk bijvoorbeeld aan formulekaarten, extra tijd (of minder opgaven) bij vakken die veel rekenwerk in hun programma hebben, niet meetellen van fouten als er getallen omgedraaid zijn, gebruik van rekenmachine, enz.

Als er een vermoeden bestaat van dyscalculie, maar je nog geen officiële verklaring hebt, kan het zijn dat de dyscalculiebegeleider wat kleine testjes doet. Als het vermoeden wordt bevestigd, kun je een officiële test doen. Dat gaat buiten school om en hiermee kan je een officiële diagnose krijgen. Daarna heb je recht op extra faciliteiten. Als blijkt dat een officiële verklaring niet afgegeven kan worden, kijken we natuurlijk samen welke begeleiding mogelijk is.

Ondersteuning bij hoogbegaafdheid

Ben je een hoogbegaafde leerling of een cognitieve talentvolle leerling? Dan bespreken we met jou welke verbredings-, verdiepings-, en verbindingsinterventies er nodig zijn voor jou. Ons doel is dat jij zonder vertraging en gemotiveerd een diploma haalt en dat je jouw talenten optimaal hebt kunnen benutten.

PlusPunt

Het PlusPunt is een ruimte binnen de school voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld ADHD of ASS). Samen met je ouders en mentor stellen we vast welke ondersteuning je nodig hebt. Dit schrijven we op in een ‘ontwikkelingsperspectiefplan’ (OPP). Je ouders krijgen regelmatig informatie over de ontwikkelingen op school en kunnen altijd contact opnemen met één van de begeleiders.

In het Pluspunt zijn altijd begeleiders van ons ondersteuningsteam aanwezig, ook in de pauze. Je kan dus altijd een gesprek voeren met een trajectbegeleider, als dat nodig is.

Video afspelen

Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Mocht je ondersteuningsbehoefte groter zijn dan de ondersteuning die wij kunnen bieden, dan wordt er binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende extra ondersteuning geboden voor de leerling. Dit noemen we passend onderwijs. Onze ondersteuningscoördinator is Joris Lemckert. Hij neemt deel aan het ondersteuningscoördinatorenoverleg onder voorzitterschap van de directeur van het Samenwerkingsverband West-Friesland.

Voor vragen over ondersteuning op Oscar Romero kun je contact opnemen met Joris Lemckert. Dat kan via de mail: jv.lemckert@tabor.nl of telefonisch: 0229 – 28 56 85.

Wil je meer weten over passend onderwijs? Klik dan hier.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Passend onderwijs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolondersteuningsprofiel

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Huiswerkbegeleiding

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Talent- en Topsportbegeleiding

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Contact- en vertrouwenspersoon

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Decaan

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Mentor

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Mediatheek

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?