Vwo

Alles over het vwo

Alle leerlingen met een advies vwo zijn welkom in de vwo-brugklas van Oscar Romero. In deze klas krijg je vanaf de eerste dag les op vwo-niveau!

Wetenschapsoriëntatie

Vwo betekent letterlijk Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Dat is ook wat wij vanaf de vwo-brugklas al gaan doen: je voorbereiden op de wetenschap! Hoe? Via een speciaal vak: wetenschapsoriëntatie. Je hele schoolloopbaan op het vwo door speelt wetenschapsoriëntatie een grote rol. In de wetenschap wil je eigenlijk steeds nieuwe dingen ontdekken, meer weten over een onderwerp dat je nu al heel interessant vindt of, ook heel leuk: zelf iets uitvinden! Doordat je met een iPad werkt, kun je internet goed gebruiken bij je onderzoek. Ook ga je al in het tweede jaar van het vwo op bezoek bij een universiteit zodat je al snel kennismaakt met wetenschappelijk onderwijs.

Spaans

Als enige school in West-Friesland kun je op Oscar Romero op het vwo het vak Spaans volgen. Spaans is een wereldtaal, je kunt er op heel veel plekken op de wereld mee uit de voeten. In de brugklas krijgt iedere vwo-leerling Spaans. Aan het einde van de brugklas kun je kiezen tussen Frans en Spaans. Als je voor Spaans kiest, kun je in de bovenbouw Spaans als examenvak kiezen.

Natuur, leven en technologie (NLT)

In West-Friesland is Oscar Romero de enige school die het vak natuur, leven en technologie (NLT) aanbiedt. NLT krijg je in de onderbouw en in de bovenbouw. In de onderbouw van het vwo is NLT onderdeel van het vak Wetenschapsoriëntatie omdat je bij NLT, net zoals bij Wetenschapsoriëntatie, onderzoek leert doen. Het vak wordt in de onderbouw van het vwo daarom Wetenschapsoriëntatie β genoemd. In de bovenbouw heet het vak wel NLT. Bij Wetenschapsoriëntatie β / NLT worden de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde gecombineerd om één onderwerp te behandelen. Zo leer je hoe je een onderzoek moet doen en je ontdekt dat je bij veel beroepen en vervolgstudies verstand moet hebben van meerdere, verschillende vakken. 

Extra examenvak

Op het vwo bereiden we je voor op een vervolgstudie op het hbo of de universiteit. Om je dat zo goed mogelijk te doen, volg je bij ons een extra examenvak. Op deze manier heb je een breed vakkenpakket waardoor je bij de keuze van een vervolgopleiding meerdere mogelijkheden hebt.  Bovendien laat je met het extra examenvak zien dat je veel in je mars hebt, wat je een voorsprong kan geven bij de toelating voor een vervolgstudie.

Extra's

Verder is er op het vwo veel extra te doen. Zo kun je naast het vak Engels een erkend Anglia-certificaat halen dat qua niveau hoger ligt dan het examen Engels. Ook voor de andere moderne vreemde talen, Spaans, Frans en Duits, kun je extra certificaten halen.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Je zult op het vwo ook loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) krijgen. Dat krijg je van je mentor en de decaan van het vwo. Tijdens loopbaanoriëntatie en -begeleiding leer je keuzes maken als het gaat om profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

Profielen en lessentabel

Ook op het vwo kiezen de leerlingen aan het eind van de derde klas een profiel. Het diploma in een bepaald profiel geeft recht op doorstroming naar overeenkomstige vervolgopleidingen aan de Universiteit of het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Naast de vakken uit het profiel volgt de leerling een aantal verplichte vakken (het gemeen schappelijke deel) en één of twee keuze-examen vak(ken). De verplichte vakken (het gemeenschappelijk deel) zijn: Nederlands, Engels, keuze uit één van de moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans, Geïntegreerd Literatuur Onderwijs, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding, Algemene Natuurwetenschappen en Maatschappijleer.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?