Over Oscar Romero

Over Oscar Romero

Tabor College Oscar Romero is een middelbare school in Hoorn. Je kunt hier kiezen uit mavo, havo en vwo en we hebben dakpanklassen voor de brugklassers die nog niet tussen die drie schoolsoorten kunnen kiezen. 

Onze school draagt de naam van Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador. Oscar Romero nam het op voor de armen, rechtelozen en onderdrukten. Wij laten ons inspireren door zijn gedachtengoed: vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. ‘Vrede is een product van rechtvaardigheid’ is een bekende uitspraak van Oscar Romero. Daarom staat deze ook op de muur in onze aula. 

Samen in actie tijdens Oscar Doet

Ieder jaar organiseren we Oscar Doet, een dag waarop we samen in actie komen voor een ander. Met Oscar Doet leren onze leerlingen al op jonge leeftijd over maatschappelijke betrokkenheid en ontdekken ze zelf hoe fijn het is om iets voor een ander te kunnen betekenen.

De brugklassen beginnen met Oscar Ervaart, een programma om leerlingen kennis te laten maken met het werkende leven. Het begint in leerjaar 1 met een meeloopdag (dat mag bij een bekende en in groepsverband). In leerjaar 2 en 3 wordt dit steeds verder uitgebouwd qua verantwoordelijkheden en zelfstandigheid. Zo lopen ze in de derde klas individueel stage bij een bedrijf dat past bij hun profiel.

Klas 2 t/m 4 doet vrijwilligerswerk. Wat ze dan doen? Dat zijn de meest uiteenlopende klussen. Sponsorborden schoonmaken langs het sportveld, het berghok opruimen in het dorpshuis of ze pakken de schilderklusjes op die er anders niet van komen. De leerlingen worden ook uitgenodigd bij zorginstellingen, bijvoorbeeld om spelletjes te doen met de bewoners of om een high tea te verzorgen. Zo’n dag vliegt voorbij en de leerlingen vinden het superleerzaam.

Leer in goede sfeer!

Op onze school is het motto ‘Leer in goede sfeer!’ Naast goede lessen werken we daarom aan veiligheid en vertrouwen. We willen dat iedereen op Oscar Romero vriendelijk met elkaar omgaat en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. Hierdoor kan iedereen zich prettig voelen op school. En als je lekker in je vel zit, er aandacht voor je is en je je gewaardeerd voelt, dan is leren een stuk eenvoudiger. 

Handig gedrag

Op Oscar Romero hebben we vastgelegd hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag daarbij past. Dat doen we met de drie v’s: veiligheid, vriendelijkheid en verantwoordelijkheid. Meer informatie hierover vind je onder Handig Gedrag.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn betrokken, ondernemend, open en rechtvaardig.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?