Resultaten

Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, enzovoorts. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster dat te vinden is op de website www.scholenopdekaart.nl.

Inspectieoordeel

In 2018 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op de drie Tabor-scholen. Onderstaand de conclusies uit het rapport.

Wat gaat goed?

Het bestuur van het Tabor College zorgt voor onderwijs van voldoende tot goede kwaliteit.

Op de scholen binnen het Tabor College is er sprake van een rustig leerklimaat, waarbij leerlingen veelal een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Het Tabor College heeft een breed aanbod voor haar leerlingen, waardoor er veel keuze is voor leerlingen en er mogelijkheden zijn tot maatwerk. Het bestuur biedt haar personeel veel ruimte voor scholingen en trainingen in het kader van duurzaam inzetbaar personeel.

Wat betreft de kwaliteitszorg genieten de scholen binnen het Tabor College veel ruimte voor eigen intiatieven, zolang dit binnen de uitgangspunten van de kadernotitie past en de andere Tabor scholen er geen hinder van ondervinden. Deze ruimte wordt als positief ervaren.

Het Tabor College d’Ampte heeft voor alle drie afdelingen de waardering goed ontvangen. Deze school kan ook Tabor-breed gezien worden als de voorloper in de ontwikkeling van kwaliteitszorg en ambitie en kan hierbij als voorbeeld dienen als het gaat om kwaliteitscultuur. Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het verzorgen van goed onderwijs.

Uit: Inspectierapport 4 oktober 2018

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?