Activeren of herstellen ouderaccount

Activeren ouderaccount Wanneer uw kind bij ons op school komt, ontvangt u van ons twee aparte e-mails met daarin de gebruikersaccounts voor Somtoday en Zermelo. Heeft u problemen met deze toegang, neem dan contact op met de administratie via or-administratie@tabor.nl.

Financiën

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage, zijn […]

Infomagazine

Is het tijd om te kiezen naar welke middelbare school je wilt? Bekijk ons infomagazine en ontdek waarom Oscar Romero een goede keus voor jou is.

Lestijden, vakanties en lessentabel

Lestijden 1e lesuur 08.30 – 09.15 uur   2e lesuur 09.15 – 10.00 uur 3e lesuur 10.00 – 10.45 uur pauze 10.45 – 11.05 uur 4e lesuur 11.05 – 11.50 uur 5e lesuur 11.50 – 12.35 uur pauze 12.35 – 13.00 uur 6e lesuur 13.00 – 13.45 uur 7e lesuur 13.45 – 14.30 uur pauze 14.30 […]

Ziek melden, hoe doe je dat?

Afwezigheid door ziekte Als je door ziekte of een andere onverwachte oorzaak niet op school aanwezig kan zijn, is het belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) daarvan melding doen op diezelfde dag voor het eerste lesuur. Zij kunnen dat doen via de ouderapp van Somtoday of met een computer/iPad via de website van Somtoday met hun eigen (ouder)inloggegevens. Het is ook […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?