Kennisbank

Financiën

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage, zijn terug te vinden op de website van het Tabor College.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2023-2024 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 75,- per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, buitenlesactiviteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering (onder voorbehoud van financiering). Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders/verzorgers in de Deelraad. Betaling van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel vanuit dat deze bijdrage voor elke leerling wordt betaald. 

Schoolfacturen

In het overzicht Schoolkosten Oscar Romero 2023-2024 is te zien welke kosten gefactureerd worden. De eerste factuur die u van ons krijgt, betreft de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Voor overige kosten ontvangt u aparte facturen. Voorbeelden: kosten voor activiteiten en excursies, kosten van deelname aan speciale programma’s en de Sport-, Technologie- en Kunstlijn.

Bekijk het overzicht van de schoolkosten.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Anti-pestprotocol

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Verlof en verzuim

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op het Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Handig Gedrag

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Bevorderingsnormen en overstapregelingen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

iPad-protocol

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolkosten 2023-2024

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Ziek melden, hoe doe je dat?

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?