Kennisbank

Verlof en verzuim

Wil je buitengewoon verlof aanvragen, of ben je benieuwd hoe we omgaan met verzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Die informatie vind je hier.

Zelf vrijstelling van schoolbezoek aanvragen

Verzoek om verlof / verzoek om ‘vakantiedagen’ buiten de schoolvakanties 

Voor het verzuimen van één of meerdere lessen is altijd toestemming nodig van de rector. Deze verzoeken dienen vroegtijdig te worden gedaan, minimaal 2 weken van tevoren. Verzoeken om extra vakantiedagen worden alleen ingewilligd na overleg met de rector en de teamleider. De verzuim medewerker laat zich hierin adviseren door de leerplichtambtenaar. Lesverzuim in verband met weekenduitstapjes en vervroegd vertrek naar de vakantiebestemming zal in het algemeen niet worden toegestaan. Gebruik de link hieronder om buitengewoon verlof aan te vragen.

Verzuimbeleid

Onze school kent een actief verzuimbeleid met als doel het verzuim door leerlingen tot een minimum te beperken. Het verzuimbeleid van de school is erop gericht om de leerling een succesvolle schoolcarrière te bieden en uitval te voorkomen. Alle verzuim, geoorloofd dan wel ongeoorloofd, wordt afgehandeld door de verzuim medewerkers. Bekijk het verzuimprotocol.

Voortijdig schoolverlaten

Om te voorkomen dat leerlingen die ondanks alle inzet toch structureel veel verzuimen uiteindelijk het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (en voortijdig schoolverlater worden), neemt de school in samenspraak met leerplicht en het RMC (en mede gecoördineerd door de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten) maatregelen. De conrector en teamleider participeert in vormen van overleg met o.a. leerplichtambtenaren en daarbij komen mogelijk interventies aan bod. Hierbij kunnen verschillende instanties betrokken worden. Ouders spelen hier altijd een belangrijke rol in.

Van elk van de leerlingen die het betreft is bij de school bekend wat de reden van het schoolverlaten is en is na uitvoerig contact met leerplicht en/of het RMC toestemming verkregen om het schoolbezoek te beëindigen.  

Sanctieprotocol

Op Oscar Romero vinden we het belangrijk dat leerlingen niet alleen veel leren qua vakinhoud, maar ook over zichzelf en qua sociale vaardigheden. Daarbij vinden we het belangrijk een goede omgang met iedereen in het gebouw na te streven, daarom houden we ons allemaal aan onze 3 V’s: vriendelijk, verantwoordelijk en veilig. Helaas gaat het niet altijd goed, het is in zo’n geval belangrijk dat iedereen weet welke stappen we op Oscar Romero zetten om het welbevinden van alle leerlingen te kunnen garanderen. Bekijk het sanctieprotocol.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Convenant Veilige School

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Jaaragenda (leerlingen)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Anti-pestprotocol

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op het Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

#Zodoenwedat

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Handig Gedrag

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Bevorderingsnormen en overstapregelingen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

iPad-protocol

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolkosten 2023-2024

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Ziek melden, hoe doe je dat?

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?