RTTI

RTTI en OMZA

RTTI helpt je zicht te krijgen op je eigen leervaardigheden. Vooral in de dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo maakt dat de keuze voor het vervolg makkelijker. Zo krijg je bijvoorbeeld cijfers op twee niveaus.

Op Oscar Romero begeleiden we je zo goed mogelijk in je leerproces. Toetsen vormen een onderdeel van het proces en daarom is het nodig om goede grip te krijgen op de toetskwaliteit.

Om dit te bereiken zijn we (onder meer) gaan werken met de RTTI-methode. Een belangrijk voordeel van RTTI voor jou is, dat je inzicht krijgt in je sterke en minder goede kanten.

Zo weet je waaraan je moet werken om je te verbeteren. De meeste toetsen zijn al ingericht volgens het principe van RTTI.

rtti

Wat betekent RTTI?

RTTI is een middel om scherp en transparant vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Deze vier niveaus komen in veel toetsen en examenvragen terug:

R: reproductie
R-vragen zijn vragen waarbij je het geleerde herhaalt. Voorbeeld: Wat is de hoofdstad van Zuid-Afrika?

T1: training
Bij deze vragen pas je iets toe wat in de klas al is geoefend. Voorbeeld: Je krijgt 4% rente over 100.000 euro. Bereken het bedrag dat je krijgt na 10 jaar. (In de lessen is deze constructie met andere getallen geoefend). 

T2: transfer
Je past de leerstof toe in nieuwe situaties. Voorbeeld: Als je na 10 jaar 136.000 euro krijgt over een startbedrag van 100.000 euro, wat is dan het rentepercentage?

I: inzicht
Je toont inzicht om een opgave op te lossen, je kunt grotere verbanden zien en aantonen dat je de lesstof kunt verbinden met andere kennis die je hebt. Voorbeeld: Waarom is niet alleen Duitsland schuldig aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog?

Video afspelen

RTTI/OMZA leerjaar 1 en 2

In dit filmpje wordt een uitleg gegeven over het werken met RTTI/OMZA bij ons op school.

De rapportages van de leerlingen van de 1e klassen worden, samen met het rapport, meegegeven naar huis. Voor de 2e klassen is deze rapportage digitaal. Ook daar wordt in het filmpje aandacht aan besteed.

De inhoud van deze rapportage wordt in de driehoeksgesprekken (ouder/verzorgers, leerling, mentor) door de mentor als leidraad voor het gesprek gebruikt.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van RTTI?

En OMZA dan?

Met RTTI kunnen we je helpen beter te leren, maar het is ook belangrijk dat je het juiste leergedrag ontwikkelt. Je moet je aantekeningen kunnen terugvinden en de boeken bij je hebben (Organisatie). Doe je ook actief met de les mee? (Meedoen). Sta je open voor aanwijzingen van de docent (Zelfvertrouwen) of kun je zelf bedenken hoe het leren beter kan (Autonomie).

RTTI online

Om het invoeren en de analyse van de toetsgegevens te optimaliseren wordt met de digitale variant van RTTI gewerkt: RTTI-online. Je krijgt een eigen inlogmogelijheid en kunt tijdens de lessen onder leiding van de docent je eigen toetsgegevens invoeren. Daarnaast kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) zelf zien wat de resultaten van de toetsen op RTTI-niveau zijn en hoe het met de ontwikkeling van je leergedrag gaat (OMZA).

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?