Havo

Alles over de havo

Vanaf de oprichting van Oscar Romero is de havo-afdeling de grootste afdeling van Oscar Romero geweest, het hart van de school. Ondanks dat de havo een grotere afdeling is, slagen wij er toch in je heel goed te leren kennen! Dat komt doordat je in een kleinschalig onderwijsteam terecht komt. Zo leer je je docenten en medeleerlingen snel kennen (en zij jou ook!).

Ben je erg goed in een bepaald vak? Dan is het mogelijk om al in de vierde klas in dat vak examen te doen! Dan moeten je resultaten over het algemeen natuurlijk wel goed zijn: wij bereiden je optimaal voor op het examen. Zo heb je in het eindexamenjaar in één vak minder examen en dus meer ruimte in je rooster. Op die manier kun je je goed voorbereiden op de andere vakken.

Op dit moment zijn we hard aan het werk om op de havo een praktisch vak te introduceren. Voor havo-leerlingen een ideale mogelijkheid om theorie en praktijk met elkaar te combineren! Als het loopt volgens de planning, volgen onze derdeklassers in schooljaar 2025/2026 al een praktijkgedeelte.

Ambitie

Wij geven leerlingen met ambitie graag de ruimte. In de bovenbouw heeft elke havoleerling bijvoorbeeld de mogelijkheid om een extra examenvak te kiezen. In alle klassen op de havo wordt de iPad gebruikt en dit geeft steeds meer mogelijkheden voor leerlingen om eigen leerroutes te volgen. Op deze manier proberen we de aansluiting met het hoger beroepsonderwijs (HBO) zo goed mogelijk te maken. Natuurlijk wordt er ook iets van je verwacht. Je moet zelf ook je mogelijkheden willen benutten. Maar als jij de juiste motivatie hebt, zullen wij je zo veel mogelijk ondersteuning bieden!

Uniek: de vakken natuur, leven en technologie (NLT) en Spaans op de havo

In West-Friesland is Oscar Romero de enige school die de vakken natuur, leven en technologie (NLT) en Spaans aanbiedt. In West-Friesland is Oscar Romero de enige school die de vakken NLT (natuur, leven en technologie) en Spaans aanbiedt. Ook op de havo kun je deze vakken kiezen in de bovenbouw. NLT is een erg leuk en gevarieerd vak. Bij NLT worden biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde gecombineerd om één onderwerp te behandelen. Zo leer je hoe je een onderzoek moet doen en je ontdekt dat je bij veel beroepen en vervolgstudies verstand moet hebben van meerdere, verschillende vakken. Het vak Spaans bestaat al ruim 15 jaar op het vwo van Oscar Romero en is een populair vak. Dat is niet vreemd, Spaans is immers een wereldtaal. Daarom kun je Spaans ook in de bovenbouw van de havo kiezen.

Aandacht en zorg

We vinden het ook van belang dat je extra aandacht en ondersteuning krijgt op de momenten dat dat nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het even niet lukt qua motivatie en inzet of dat je als topsporter veel trainingsuren maakt. Je docenten, mentoren/coaches, topsportbegeleiders, ondersteuners, conciërges en de teamleiders geven je een steuntje in de rug als je dat nodig hebt.

Doorstromen naar vwo

Wil je na de havo doorstromen naar het vwo? Dat kan! In de opbouw van het vwo-programma houden we hier zoveel mogelijk rekening mee. Zo zijn er enkele vakken die starten in de 5e klas. Zo heb je als instromende havo-leerling geen achterstand op je klasgenoten.

Goede sfeer

De sfeer vinden we erg belangrijk. Als wij onze leerlingen vragen wat de school zo leuk maakt, zeggen ze dat de sfeer ‘gewoon’ erg leuk is. Leerlingen hebben het onderling erg gezellig en ook de sfeer in de klas en de band met de leraren ervaren leerlingen als heel positief. Samen zorgen wij ervoor dat je je thuis voelt op de havo.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Zowel op havo als vwo bestaat de verplichting een aantal uren te besteden aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De decanen hebben daarvoor een programma ontwikkeld dat in samenwerking met de mentoren wordt uitgevoerd. Zo is op Oscar Romero een havo-afdeling ontstaan waar je in een gezellig, positieve sfeer kan presteren en je talenten kunt benutten. Een havo om trots op te zijn!

Profielen en lessentabel

Op de havo kiezen de leerlingen aan het eind van de derde klas een profiel. Het diploma in een bepaald profiel geeft recht op doorstroming naar overeenkomstige vervolgopleidingen op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast de vakken uit het profiel volgt de leerling een aantal verplichte vakken (het gemeenschappelijke deel) en één of twee keuze-examen vak(ken). De verplichte vakken (het gemeenschappelijk deel) zijn: Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?