Havo

Alles over de havo

Vanaf de oprichting van Oscar Romero (in 1983) is de havo-afdeling de grootste afdeling van Oscar Romero geweest, het hart van de school. Ondanks dat de havo een grotere afdeling is, slagen wij er toch in je heel goed te leren kennen!

Ambitie

Ambitie vinden wij een mooi woord en wij geven leerlingen met ambitie graag de ruimte. In de bovenbouw heeft elke havoleerling bijvoorbeeld de mogelijkheid om een extra examenvak te kiezen, om eruit te halen wat erin zit. In alle klassen op de havo wordt de iPad gebruikt en dit geeft steeds meer mogelijkheden voor leerlingen om eigen leerroutes te volgen. Op deze manier proberen we de aansluiting met het hogere beroepsonderwijs zo goed mogelijk te maken. Natuurlijk wordt er ook iets van je verwacht. Je moet zelf ook je mogelijkheden willen benutten. Maar als jij de juiste motivatie hebt, zullen wij je zo veel mogelijk ondersteuning bieden!

Uniek: de vakken natuur, leven en technologie (NLT) en Spaans op de havo

In West-Friesland is Oscar Romero de enige school die de vakken natuur, leven en technologie (NLT) en Spaans aanbiedt. Ook op de havo kun je deze vakken kiezen in de bovenbouw. NLT is een erg leuk en gevarieerd vak. Bij NLT worden de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde gecombineerd om één onderwerp te behandelen. Zo leer je hoe je een onderzoek moet doen en je ontdekt dat je bij veel beroepen en vervolgstudies verstand moet hebben van meerdere, verschillende vakken. Het vak Spaans bestaat al 15 jaar op het vwo van Oscar Romero en is een populair vak. Dat is niet vreemd, Spaans is immers een wereldtaal. Daarom kun je Spaans nu ook in de bovenbouw van de havo kiezen.

Aandacht en zorg

We vinden het ook van belang dat je op de havo-afdeling extra aandacht en zorg krijgt op de momenten dat dat nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het even niet lukt qua motivatie en inzet of dat je als topsporter veel trainingsuren maakt. Je docenten, mentoren, teamcoaches, sport-begeleiders, ondersteuners, conciërges en de conrector geven je een steuntje in de rug als je dat nodig hebt.

Goede sfeer

De sfeer vinden we erg belangrijk. Als wij onze leerlingen vragen wat de school zo leuk maakt, zeggen ze dat de sfeer ‘gewoon’ erg leuk is. Leerlingen hebben het onderling erg gezellig en ook de sfeer in de klas en de band met de leraren ervaren leerlingen als heel positief. Samen zorgen wij ervoor dat je je thuis voelt op de havo.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Zowel op havo als vwo bestaat de verplichting een aantal uren te besteden aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De decanen hebben daarvoor een programma ontwikkeld dat in samenwerking met de mentoren wordt uitgevoerd. Zo is op Oscar Romero een havo-afdeling ontstaan waar je in een gezellig, positieve sfeer kan presteren en je talenten kunt benutten. Een havo om trots op te zijn!

Profielen en lessentabel

Op de havo kiezen de leerlingen aan het eind van de derde klas een profiel. Het diploma in een bepaald profiel geeft recht op doorstroming naar overeenkomstige vervolgopleidingen op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast de vakken uit het profiel volgt de leerling een aantal verplichte vakken (het gemeenschappelijke deel) en één of twee keuze-examen vak(ken). De verplichte vakken (het gemeenschappelijk deel) zijn: Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?