Examenreglement

Het examenreglement bevat onder andere de regels waaraan je je als bovenbouwer dient te houden. Je zult dan merken dat bijvoorbeeld te laat komen of zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets of schoolexamen bijzonder vervelende gevolgen kan hebben. Kennis van het reglement kan veel problemen en teleurstellingen voorkomen, dus neem het document aandachtig […]

Extra ondersteuning

We streven ernaar dat elke leerling een zo prettig mogelijke schooltijd op Oscar Romero beleeft en natuurlijk ook een diploma haalt. Iedere leerling wordt daarin begeleid door een mentor en het docententeam. Het kan echter zijn dat je meer ondersteuning nodig hebt. Wij bieden dan verschillende vormen van extra ondersteuning aan. Begeleiding anderstaligen (NT2) Leerlingen […]

Faciliteiten voor leerlingen

Elke leerling die op Oscar Romero komt krijgt een schoolpas die tevens dient als kluispas. De schoolpas blijft de hele schoolperiode op Oscar Romero geldig. Bij verlies of schade kun je tegen betaling van € 5,- een nieuwe pas aanvragen bij de receptie. Er wordt dan eerst een tijdelijke pas gemaakt die meteen gebruikt kan […]

Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Wij zijn één van de scholen met dit vignet en hebben daarnaast de Gouden Schaal ontvangen van het Voedingscentrum. Daar pluk jij als leerling de vruchten van. Werken aan gezondheid op school […]

Handig Gedrag

De drie V’s Wij hebben kort samengevat hoe we op onze school met elkaar omgaan: Vriendelijk Veilig Verantwoordelijk

Handleiding privacy module Somtoday

In Somtoday kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) samen instellen wat we met jouw persoonsgegevens en foto’s mogen doen. Die informatie gebruiken we voor als er een journalist langskomt of voor als we een foto zoeken voor op de website, op social media of in ons drukwerk. Dat geldt ook voor de filmpjes die we maken. […]

Huiswerkbegeleiding

Op Oscar Romero kun je, tegen betaling, huiswerkbegeleiding krijgen van Het Studielokaal. De leerlingen worden begeleid door vakkundige begeleiders en er wordt dagelijks gewerkt aan de planning en organisatie van het werk. De leerlingen worden daarnaast inhoudelijk door de begeleiders geholpen en krijgen tips over hoe ze slimmer kunnen leren. Je hebt een eigen tutor die […]

iPad-protocol

Richtlijnen voor het gebruik Je gaat altijd zorgvuldig met je iPad om: Gebruik op school Preventie Problemen met de iPad

Jaaragenda (leerlingen)

Bekijk hieronder onze jaaragenda voor leerlingen en ouders/verzorgers. Je kunt de jaaragenda ook toevoegen aan je eigen agenda, door rechtsonder op het Google Agenda icoontje te klikken.

KIC-lessen in de brugklas 

In de brugklassen wordt KIC-training gegeven. De KIC-training is een fysieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining en is gebaseerd op het Rots&Water programma. De training wordt opgenomen in het lesprogramma van alle brugklassers. Doel is het verstrekken van individuele vaardigheden, maar ook de klas als ‘veilige groep’ krijgt veel aandacht. Iedere periode zal de docent een […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?