#Zodoenwedat

Op Oscar Romero vinden we het belangrijk om te doen wat we beloven en dat wat we doen, ook goed te doen. De afspraken rondom de belangrijkste of meest voorkomende zaken uit ons dagelijks schoolleven hebben we daarom vastgelegd in ons huisreglement: #Zodoenwedat! Wat is #Zodoenwedat? In #Zodoenwedat! staan over verschillende onderwerpen de belangrijkste aandachtspunten beschreven. Ook wordt […]

Aanmelden op Oscar Romero

Wil je graag bij ons op school komen? Dan is deze pagina voor jou en je ouder(s)/verzorger(s). Jullie lezen hier hoe je je kunt aanmelden en welk toelatingsbeleid wij hanteren. Landelijke aanmeldweek voor de brugklas Het aanmelden voor schooljaar 2024-2025 gaat iets anders dan voorgaande jaren. Van 25 t/m 31 maart 2024 is er namelijk […]

Afleiding voorkomen

Natuurlijk is het erg verleidelijk om tijdens de les of tijdens het huiswerk maken even naar social media te gaan, of stiekem een spelletje te gaan spelen. Bij het Tabor College doen wij er alles aan om de leerlingen bij de les te houden. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Jamf Jamf is ons mobile device […]

Anti-pestprotocol

De leerling staat centraal op het Oscar Romero. Elke leerling moet actief en met plezierdeel kunnen nemen aan het onderwijs, dat past bij het niveau, de kwaliteiten en talentenvan die leerling. Het is daarom erg belangrijk dat iedere leerling eigen keuzes durft temaken en dat deze gerespecteerd worden door medeleerlingen en docenten. Als de keuzesworden […]

Beeldende vorming

Beeldende vorming is een combinatie van de vakken tekenen en handvaardigheid. Zowel op de mavo, havo als het vwo kan je beeldende vorming kiezen als examenvak. Je krijgt dan ook kunst algemeen, dit is de kunstgeschiedenis, dat onder andere gaat over schilderkunst, muziek, theater, architectuur, film en beeldhouwkunst. In de onderbouw krijg je de vakken […]

Bijna 18?

Als je 18 wordt en op de middelbare school zit, kun je een financiële tegemoetkoming krijgen. Dat is een soort studiefinanciering, maar dan voor middelbaar onderwijs. Je moet dit zelf aanvragen voor het schooljaar waarin je 18 wordt en dat kun je niet met terugwerkende kracht doen. Het bedrag wordt iedere maand overgemaakt en het […]

Contact- en vertrouwenspersoon

Heb je een klacht of wil je met iemand praten om je verhaal kwijt te kunnen? Dan kan dat natuurlijk bij een van je leraren, je mentor of je teamleider. Praat je liever met een onafhankelijk persoon, dan hebben wij op het Oscar Romero twee contact- en vertrouwenspersonen. Op het Oscar Romero zijn dit meneer […]

Convenant Veilige School

Veiligheid staat op onze school hoog in het vaandel. Daarom handelen we altijd conform het veiligheidsprotocol dat we in West-Friesland hebben afgesloten. Meer informatie over het Convenant Veilige School vind je op de website van Tabor College.

Decaan

Alle drie de afdelingen (mavo, havo en vwo) hebben een decaan. Op de mavo vanaf de tweede en op de havo en vwo vanaf de derde klas, verzorgen de decaan en de mentor de voorbereiding van de leerlingen op de keuze voor vakkenpakket, vervolgopleiding en beroep. Daarvoor geven zowel de decaan als de mentor een […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?